Nasza firma zajmuje się głównie bezpieczeństwem IT, w którego skład wchodzą takie usługi, jak: testy penetracyjne oraz analiza powłamaniowa. Testy penetracyjne polecane są wszystkim tym klientom, którzy chcą zabezpieczyć się przed niepożądanym atakiem ze strony osób trzecich. Analiza powłamaniowa skierowana jest do tych klientów, którzy odkryli obecność intruza w posiadanych urządzeniach czy sieciach i chcą poznać metody działania hakera, aby zamknąć drogi dostępu na przyszłość.

Czytaj więcej

Oferta związana z administracją usług informatycznych skierowana jest do klientów, którzy poszukują wsparcia w zakresie opieki nad infrastrukturą sieciową i oprogramowania serwerowego i biurowego. W ramach tej usługi proponujemy: administracja serwerami (konfiguracja serwerów: poczty, DNS, plików, WWW, FTP, baz danych i innych, backupy systemowe, VPN-y), obsługa informatyczną firmy (zapewniamy administrację serwerami, stacjami roboczymi klienta oraz siecią).

Czytaj więcej

Tworzymy dedykowane oprogramowanie na stacje robocze i z interfejsem webowym. Piszemy oprogramowanie z wykorzystaniem różnych języków programowania dla platform internetowych i intranetowych, jak również dla środowiska Windows i Linux. Oprogramowanie tworzone przez AliantSoft jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie firm co do zautomatyzowania procesów, dla których nie istnieją gotowe rozwiązania, lub dla których istniejące rozwiązania nie są wystarczające.

Czytaj więcej

Referencje:
  • Google
  • Facebook
  • Adobe
  • Nokia
Czytaj więcej